Küf Önlemenin Yolları

Küf Önlemenin Yolları

Küf önlemenin yolları ile Ev, işyeri, ofis, büro, depo, ardiye ve benzeri her türlü binada rutubet olması hiçbir zaman istenen bir durum değildir.

Rutubet ve nem gibi oluşumlar hem yapının kendisine, hem içinde oturanlara, hem de her türlü malzemeye çeşitli oranlarda zarar vermektedir.

Binalarda rutubetin en negatif tesirlerinden birisi de böylesi civarlarda basitlikle üreyebilen ve son derece sevimsiz görüntü ve makûs kokulara neden olan küflerdir.

Küf önlemenin yolları iyi incelenmez ve doğru temkinler alınmazsa bazı gidişatlar da eşyaların kullanılamaz hale gelmesi dahi olası olmaktadır.

Eşyanın dışında küfler, kimi zaman da ambarlardaki yiyecek maddelerine sirayet etmekte ve onların insan besini olarak tüketimini imkânsız hale getirebilmektedir.

Küfün bu şekilde çeşitli etkileri dışında insan sağlığı açısından da son derece önemli zararları bulunmaktadır.

Bir hayli üst solunum yolu enfeksiyonunda bakterilerin işbirlikçisi olarak küflere ve mantarlara tesadüf olasıdır.

Bu denli hasarlı organizmalar olan küf ve mantarlar için rutubetli etraflar biçilmiş kaftan konumundadır.

Hasarlı tesirleri bu kadar sarih olan küf nasıl önlenir diye sorulduğunda verilecek en iyi yanıt ise civarın rutubetten temizletilmesi olmaktadır.

Gerçekten de rutubeti giderilebilen mekanlarda küf ve mantarların hayatiyetini sürdürmesi neredeyse imkânsız hale gelmektedir.

Küf önleme yolları listesinin başında yer alan nemin ortamdan uzaklaştırılması amacıyla gelişen teknolojinin ürünü cihazlar kullanılmaktadır.

Bu makineler civardaki havayı vakumlayarak emer ve içerisinde bulunan soğutulmuş bir plakaya temas etmesini sağlar.

Bu soğuk yüzeye temas eden havanın kapsadığı su buğuyu molekülleri aniden yoğunlaşarak makinenin haznesine sızar ve orada depolanır. Haznede depolanan su uygun bir yol ile atılır.

Su buğusundan, başka bir ifade ile kapsadığı nemden temizletilmiş olan hava ise makine tarafından civara iade edilir.

Belli sürelerle devam eden bu uygulama sonucunda küf önleme cihazı ile ilgili olarak beklenen fonksiyona erişilmiş olmaktadır.

Rutubetin giderilmesini sağlayan bu cihazların küf ve mantarlarla mücadele dilmesinde çok önemli fonksiyonları bulunmaktadır.

Küf önlemenin yolları arasında aslında bu makineden önce uygulanması gereken havalandırmanın yeterliliği konusunu mutlaka unutmamak gerekir.

Ortamı iyi havalandırmak en doğru olası olarak bir çözüm durumlarda küf olma oluşumunun önüne geçilmesi bir nebzede mümkün olabilmektedir.

Bunu sağlayabilmek için karşılıklı bir biçimde havalanmanın sağlanması, deyimi caizse akım oluşturulması gerekmektedir.

Bazı mekânlar için imkân dâhilinde olan bu durum alt katlar ve özellikle de bodrum katları için neredeyse imkânsız hale gelebilmektedir.

Bunun gibi yerlerde ve özellikle depo, ardiye, hangar gibi mekânlarda içerisindeki ürünler ve işlevler izin veriyorsa mutlaka havalandırma sistemleri tesis edilmelidir.

Bunun az kaldığı durumlarda ve buna olanak olmayan hallerde ise en etkili küf önlemenin yolları arasında rutubet önleme makinesi yer almaktadır.

Bir mekânın küften arındırılması için harcanacak zaman, emek ve para yerine küfün oluşmasına engel olmaya çalışmak her bakımdan daha ekonomik bir çözüm olarak öne çıkar.

Küfün verdiği hasarların kimilerinin geri dönülemez hasarlar olduğu düşünüldüğünde anlatılmaya çalışılan husus çok daha iyi anlaşılacaktır.

Küf Önlemenin Yolları

#küfönlemeninyolları #küfönleme #küfnasılönlenir